BAŞLICA PROJELERİMİZ

Başlıca Projelerimiz

Uluslararası sermaye akımları, teknolojinin çok hızlı ve yaygın bir şekilde yükselmesi ve bu sayılanların ülkeler arasında giderek serbestleşmesi sayesinde ortaya çıkan ekonomik gelişim, yatırımları artırarak etkin şekilde yapmayı sağlarken, TESKON bu yapılanmanın öncüsü olarak dünyaya değer katar.

Atık yakma ve geri dönüşüm

Elektirik iletim ve trafo sistemleri

Atık su arıtma tesisleri

Petrol ve gaz boru hatları

Kara ve demir yolları

Tersane, liman ve deniz yapıları

Barajlar ve sulama sistemleri