Petrokimya ve
Rafineriler

İnceleyiniz...

Üstyapı
Projeleri

İnceleyiniz...

Altyapı
Projeleri

İnceleyiniz...

Endüstriyel
Projeler

İnceleyiniz...

Petrol ve Gaz
Boru Hatları

İnceleyiniz...

Kara ve Demir
Yolları

İnceleyiniz...

Elektrik İletim
ve Trafolar

İnceleyiniz...

Atık Yakma ve
Geri Dönüşüm

İnceleyiniz...

Sağlam Finansal Güç, Ticari Ahlak ve En Önemlisi İnsana Verdiğimiz Değer

Irak öncelikli pazarı olmak üzre , çeşitli Ortadoğu Ülkelerinde büyük başarıları olan uluslararası bir yüklenici olarak saygın bir isimdir. Geniş çaplı faaliyetleri üst yapı işlerinden rafineriler ve arıtma tesislerine; çöp teknolojilerinden büyük endüstriyel işleme tesislerine ...

Mükemmeli Sunuyoruz

Başarı; akıllı ve planlı bir çalışmanın sonucu ve ürünüdür.

Petrol ve Gaz Boru Hatları

Petrol ve Gaz Boru Hatları, ekonomik ve stratejik öneme sahiptir. Avrupa ile Orta Doğu arasında enerji köprüsü olan Türkiye, enerji hatlarının da merkezi konumundadır. Bu durumu avantaja dönüştürme  çabası içinde olan TESKON, globalleşen dünyada hamleleri ile gelişimine katkı sağlar.

İnceleyiniz...

Barajlar ve Sulama Projeleri

Barajlar  ciddi mühendislik altyapısı gerektiren yapılardır .  TESKON  bu önemli mühendislik yapı projelerinin hatrı sayılır bir kısmında yer almış, başarılı şeklide nihayete erdirerek hizmete sunmuştur.

İnceleyiniz...

Atık Su Arıtma ve Geri Dönüşüm

Sürdürülebilir bir gelecek , yaşanabilir bir dünya için TESKON, pek çok Atık Su Arıtma ve Geri Dönüşüm Tesislerine imza atmıştır.

İnceleyiniz...

Petrokimya ve Rafineriler

Petrol sektörü, dünya ve Türkiye ekonomisi içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Ulaşım başta olmak üzere, endüstri ve ev içi tüketim gibi farklı alanlarda da kullanılan petrol ve petrol ürünleri, dünya enerji ihtiyacının çok önemli bir kısmını karşılamaktadır ve bu olgunun önümüzdeki yirmi yılda değişmesi beklenmemektedir. Petrokimya Sanayi, petrol rafineri ürünleri ve doğal gazdan başlayarak plastikler, lastik ve elyaf hammaddeleri ve diğer organik ara malları üreten ambalaj, elektronik, otomotiv, inşaat, tekstil ve tarım gibi birçok sektöre girdi sağlayan bir sanayi dalıdır. Bir başka deyişle petrol rafinaj ve petrokimya sektörleri bugün modern yaşamın olmazsa olmazlarındandır. TESKON bu noktada petro - kimya ve rafineri yatırımlarında öncü olmak için yola çıkmıştır.

İnceleyiniz...

DÜNYANIN HER YERİNDE
BAŞARILI PROJELERE İMZA ATTIK

TESKON GLOBAL

Tersane, Liman ve Deniz Yapıları

Tüm Projeler

Her bir projenin ve mühendislik çalışmasının, imalat ve sistem hesap raporları detaylı hazırlanmaktadır.

Yaptığımız her işte, sunduğumuz her hizmette insanlık için değer yaratmanın sorumluluğunu taşıyoruz.

Bazı Referanslarımız

Projeler; hizmet kapsamında gerçekleştirerek, ünite bazında çalışır durumda teslim edilmektedir.